2014 оны 65 дахь Куньмины үндэсний сургалтын тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн

БАЯР ХҮРГЭЕ !! БИДНИЙ КОМПАНИ НЭГДСЭН 2014 65 дахь KUNMING ҮНДЭСНИЙ ЗААВАР ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН, ДОТООД БА ГАДААД ГЭРЭЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧИД БИДНИЙ БИОЛОГИ, ХИМИ, ФИЗИК, ТУРШИГЧ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОНИРХОЖ БАЙНА ..


Бичлэгийн цаг: 6-р сарын 23-2020